นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 14,064 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ย. 61รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf แชร์  
27 พ.ย. 61รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี_รอบ_ 6_เดือน.pdf แชร์  
27 พ.ย. 61รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต-ประจำปี-2561.pdf แชร์  
27 พ.ย. 61 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี_พ.ศ.2561.p df แชร์  
27 พ.ย. 61รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริติ_รอบ_6_เดือ น.pdf แชร์  
27 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต_ปี_61 _รอบ2.pdf แชร์  
27 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต_ประจ ำปี_2560.pdf แชร์  
27 พ.ย. 61รายงานสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ปี-59 .pdf แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา