เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdf

วันที่ 14 พ.ค. 62 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdf1.05 MB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.02s. 0.50MB