เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินหน่วยงาน ITA 256309
E-service054
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdf185
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf178
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ. pdf170
ประกาศกำหนดวันลามาสายปี-2562.pdf173
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf172
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf167
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี.pdf177
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf168
กิจกรรมแสดงเจตจำนง.pdf180
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เ สียมีส่วนร่วม.pdf171
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม.pdf172
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายพูน_เรื่อง_มาตรการจัดการเรื่อ งทุจริต.pdf175
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการส่งเสริมความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf168
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf175
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณ.pdf167
ประกาศ-การใช้ดุลยพินิจ.pdf168
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf173
การเกิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf175

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB