เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
E-service042
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdf164
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf159
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ. pdf152
ประกาศกำหนดวันลามาสายปี-2562.pdf155
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf152
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf152
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี.pdf163
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf149
กิจกรรมแสดงเจตจำนง.pdf163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เ สียมีส่วนร่วม.pdf154
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม.pdf155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายพูน_เรื่อง_มาตรการจัดการเรื่อ งทุจริต.pdf157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการส่งเสริมความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf151
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf158
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณ.pdf150
ประกาศ-การใช้ดุลยพินิจ.pdf149
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf158
การเกิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน.pdf159

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB