เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
E-service017
รายงานการประเมินประสิทธิภาพ_อปท._LPA__ปี_2561.pdf139
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf132
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ. pdf129
ประกาศกำหนดวันลามาสายปี-2562.pdf131
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf125
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf128
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี.pdf126
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf128
กิจกรรมแสดงเจตจำนง.pdf136
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เ สียมีส่วนร่วม.pdf132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม.pdf129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายพูน_เรื่อง_มาตรการจัดการเรื่อ งทุจริต.pdf128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการส่งเสริมความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf126
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf129
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณ.pdf129
ประกาศ-การใช้ดุลยพินิจ.pdf130
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf134
การเกิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน.pdf132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB