เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
E-service031
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf144
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล-ประจำปีงบประมาณ-พ. pdf137
ประกาศกำหนดวันลามาสายปี-2562.pdf140
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf136
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf138
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปี.pdf148
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.pdf136
กิจกรรมแสดงเจตจำนง.pdf148
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เ สียมีส่วนร่วม.pdf142
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม.pdf140
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายพูน_เรื่อง_มาตรการจัดการเรื่อ งทุจริต.pdf137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนมาตรการส่งเสริมความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf135
มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf141
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณ.pdf135
ประกาศ-การใช้ดุลยพินิจ.pdf136
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf141
การเกิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf143
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน.pdf143
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf149

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB