นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 224 คน

เยี่ยมชม 14,023 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน

  • 349/1 ม.2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
  • โทรศัพท์ 056-658-219-20 โทรสาร 056-658-219-20
    อีเมล์ wangsaiphun2014@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา