เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร,อบต.วังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน

349/1 ม.2 ตำบลวังทรายพูน
อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
66180

โทรศัพท์ 056-658-219-20
โทรสาร 056-658-219-20
อีเมล์ wangsaiphun2014@gmail.com

0.02s. 0.50MB