นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 14,077 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64วาระการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64หนังสือแจ้งนัดประชุมสภา ประจำปี 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศรายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศนัดประชุมสภา ประจำปี 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64 ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2563 แชร์  
17 ก.ย. 63ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
22 ส.ค. 63หนังสือประชุมสภา สมัยสามัญ  แชร์  
22 ส.ค. 63ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 แชร์  
22 ส.ค. 63ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2563 แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุม แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา