นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 14,046 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 18 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
1 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านลุงกองถึงบ้านลุงใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านลุงกองถึงบ้านลุงใจ) หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมเกียรติ ถึง บ้านนางน้อย) หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมเกียรติ ถึง บ้านนางน้อย) หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกระบอกฉีด เข็มฉีดยา เหรียญและใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รับชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปา) หมู่ 6 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประปา) หมู่ 6 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ช่องทาง (นานางสมสด) หมู่ 5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ช่องทาง (นานางสมสด) หมู่ 5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64จ้างเหมาทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๒๕๓ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา