นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 14,025 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
14 ส.ค. 63แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2563  แชร์  
15 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563 แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน แชร์  
15 ก.ค. 63แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
15 ก.ค. 63แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
15 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
15 ก.ค. 63หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลล แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
15 ก.ค. 63รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 6 เดือน แชร์  
14 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รอบ 12 เดือน แชร์  
13 ก.ค. 63ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
13 ก.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 51 รายการ
เปลี่ยนภาษา