เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวใต้น้ำ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวเหนือน้ำ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำไตรมาสที่ 1ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประหยัดน้ำ คุณทำได้อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดถนนของบประมาณอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เทศบาลเมืองตะพานหิน จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
“วันดินโลก” จากพระราชา จอมปราชญ์แห่งดินอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กิจกรรมวันเด็กเทศบาลตำบลท่าเสาวันที่ 11 มกราคม 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
เก็บเต้นท์วันเด็กอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
วันเด็กแห่งชาติอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
พิธีรื้อถอนศาลพระพรหมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายต้นคว้าวอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายบ้านสระเพ็งอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านตาลานอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประมาณการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายป่ามะค่าอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ดับไฟ้ไหม้ทุ่งนาหมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมซัมเมอร์สอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB