เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โครงการลอยกระทง ประจำปี 2562ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์ 62 อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ต.วังงิ้วอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประเพณีลอยกระทงวัดเทวประสาท ประจำปี 2562... วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ซ่อมไฟรายทางหมู่ที่ 14 บ้านนาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ร่วมบริจาคโลหิตอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 10-11 พฤศจิกายน 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รถตกถนนถนนทางหลวงสาย 117อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลจัดสรรให้อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
จับสัตว์เลื่อยคลานสู่ธรรมชาติอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมเสนอโครงการเข้าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
อุบัติเหตุรถไก่พลิกคว่ำอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศยกเลิกการรับ (โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แนวทางการเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฎิบัติราชการอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 61-80 | 4/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB