เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามพรบ.อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมหารือการทำแผนท้องถิ่นอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ล้างทำความสะอาดวัดอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชาคมก่อสร้างฟาร์มหมู่อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เตรียมสถานที่เพื่อรับเสด็จอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ายมนตรี สุพรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน ได้ทำพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ประชาชนในทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาร่วมใจ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 11 ถึง หน้าบ้านนายจักรพงษ์ คุ้มแก้ว หมู่ที่ 11 ต.วังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยพุกอบต.ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
ประชุมโครงการเสริมสร้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 12อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองทุนแม่ของแผ่นดินอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการ หูกระจงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ 81-100 | 5/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB