เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของรางวัลในการแข่งขันกีฬา หูกระจงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัลการแข่งขันกีฬา หูกระจงเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
กาชาดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านไฟไหม้อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ไฟไหม้บ้านประชาชนหมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
วิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ แผนการปลูกพืชในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2562-2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
12/12/62 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยต่อสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวนี้ อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
โอนย้ายพนักงานป้องกันอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกอบจ. มอบเงินทุนสร้างบ้านให้กับคนชราและคนพิการอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดหน้าวัดท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ซ่อมบำรุงไฟอาคารสำนักงานและติดตั้งจานดาวเทียมอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ล้างอาคารโรงเรียนหนองหูช้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ลำดับที่ 101-120 | 6/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB