เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดงเจริญ (ธ.ก.ส.ดงเจริญ) มอบผ้าห่มคลายหนาวให้แก่ประชาชนตำบลวังงิ้วอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี อำเภอตะพานหินทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศ "แจ้งระงับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ" (เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
สขร.เดือนพฤศจิกายน2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 อบต.ท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 57-057 ( สายคลองชลประทานซี 40 ) หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลบ้านน้อยอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-52-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาจงทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ 121-140 | 7/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB