เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
อบรมโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ล้างวัดหนองหูช้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
อำนวยความสะดวกงานคัดเลือกทหารอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แก้ไขประกาศ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (ภาค ก./ภาค ข.)ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ไฟไหม้กอไผ่และออกส่งน้ำอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
พายุพัดบ้านพังอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองการศึกษาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
โครงการปลูกป่าในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประชาคมฟาร์มไก่ หมู่ที่ 1อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ส่งน้ำล้างหอประชุมเตรียมงานรัฐพิธีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ตัดแต่งกิ่งไม้อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมแซมประตูศูนย์เด็กเล็กอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ติดตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 141-160 | 8/50 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB