นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 14,016 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64การบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ แชร์  
10 มี.ค. 64ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2-4 ปี เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ) แชร์  
2 มี.ค. 64จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
18 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงานค่ะ แชร์  
1 ก.พ. 64จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64อบต.วังทรายพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงค์สุจริต แชร์  
26 พ.ย. 63จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
12 พ.ย. 63น.ส.พัฒนา ผะอบเหล็ก นายก อบต.วังทรายพูน เข้ารับโล่รางวัล ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  แชร์  
6 พ.ย. 63อบต.วังทรายพูน นำโดยท่านนายกพัฒนา ผะอบเหล็ก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรั แชร์  
21 ต.ค. 63อบต.วังทรายพูน น้อมรำลึก "สมเด็จย่า" กิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ ที่ทำการอำเภอวังทรายพูน แชร์  
14 ต.ค. 63แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร แชร์  
26 มิ.ย. 63งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน แชร์  
24 มิ.ย. 63งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน แชร์  
15 พ.ค. 63ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน แชร์  
7 พ.ค. 63โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้  แชร์  
23 เม.ย. 63ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เตรียมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แชร์  
18 มิ.ย. 62โครงการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง แชร์  
18 มิ.ย. 62ประชุมคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบงวังทรายพูน  แชร์  
18 มิ.ย. 62ประชุมโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลวังทรายพูน ประเด็น ชุมชนปลอดภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล แชร์  
18 มิ.ย. 62โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา