เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง

2. โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

4. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะสองข้างทางของตำบลวังทรายพูน

5. การทำกิจกรรม 5 ส. การทำความสะอาดล้างวัดในชุมชน

6. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา

7. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

8. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

9. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

 

(นางสาวพัฒนา  ผะอบเหล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB