เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 10 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

แชร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร ได้จัดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 10 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง , ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก , เจ้าหน้าที่ อบต. , อสม.และผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กเมื่อเกิดสภาวะจมน้ำได้ และกำหนดมาตรการในการป้องกันเด็กจมน้ำ ในการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง , ครูผู้ดูแลเด็ก ,เจ้าหน้าที่ อบต. , อสม.และผู้นำชุมชน จำนวน 40 คน 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB