เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 256344 ม.ค. 64
ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน201 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 25632026 พ.ย. 63
น.ส.พัฒนา ผะอบเหล็ก นายก อบต.วังทรายพูน เข้ารับโล่รางวัล ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3112 พ.ย. 63
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644111 พ.ย. 63
อบต.วังทรายพูน นำโดยท่านนายกพัฒนา ผะอบเหล็ก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรั436 พ.ย. 63
จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 1 / 2563 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563205 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนตุลาคม 25634029 ต.ค. 63
อบต.วังทรายพูน น้อมรำลึก "สมเด็จย่า" กิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ ที่ทำการอำเภอวังทรายพูน3721 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร5614 ต.ค. 63
องค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน​ เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักปลัดองค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน 056-65821915111 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของกอง24426 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน7126 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน7724 มิ.ย. 63
กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น12723 มิ.ย. 63
กิจกรรมการป้องกันการทุจริต7623 มิ.ย. 63
ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน52115 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 3297 พ.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เตรียมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร14423 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน9826 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB