เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563326 พ.ย. 63
น.ส.พัฒนา ผะอบเหล็ก นายก อบต.วังทรายพูน เข้ารับโล่รางวัล ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1012 พ.ย. 63
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642711 พ.ย. 63
อบต.วังทรายพูน นำโดยท่านนายกพัฒนา ผะอบเหล็ก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรั196 พ.ย. 63
อบต.วังทรายพูน น้อมรำลึก "สมเด็จย่า" กิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ ที่ทำการอำเภอวังทรายพูน1821 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร3614 ต.ค. 63
องค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน​ เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักปลัดองค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน 056-65821913911 ส.ค. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน5526 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน6624 มิ.ย. 63
ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน9515 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 2637 พ.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เตรียมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร9823 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน8226 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน8024 ก.พ. 63
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 10 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร1824 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 256319417 ต.ค. 62
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562163 ต.ค. 62
กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต199 ก.ค. 62
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น781 ก.ค. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ14318 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB