เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256442 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงานค่ะ1418 ก.พ. 64
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง2015 ก.พ. 64
ประกาศ ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน129 ก.พ. 64
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง189 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564301 ก.พ. 64
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643725 ม.ค. 64
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563364 ม.ค. 64
ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขัน441 ธ.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 25634026 พ.ย. 63
น.ส.พัฒนา ผะอบเหล็ก นายก อบต.วังทรายพูน เข้ารับโล่รางวัล ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 6812 พ.ย. 63
อบต.วังทรายพูน นำโดยท่านนายกพัฒนา ผะอบเหล็ก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังทรายพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรั726 พ.ย. 63
อบต.วังทรายพูน น้อมรำลึก "สมเด็จย่า" กิจกรรมน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ณ ที่ทำการอำเภอวังทรายพูน7321 ต.ค. 63
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร11614 ต.ค. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน14426 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน9824 มิ.ย. 63
ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน73815 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 4257 พ.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เตรียมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร26823 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน11826 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB