เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน​ เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 สิงหาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักปลัดองค์​การบริหารส่วนตำบล​วังทรายพูน 056-65821911911 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของกอง6126 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโม่ง พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน2626 มิ.ย. 63
งานจิตอาสา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมเปิดการสอน3724 มิ.ย. 63
กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น3023 มิ.ย. 63
กิจกรรมการป้องกันการทุจริต2223 มิ.ย. 63
ประชุมครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทรายพูน5115 พ.ค. 63
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 1527 พ.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เตรียมแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร6423 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน5926 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน5924 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประจำปี 2563 13525 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประจำปีงบประมาณ 256310020 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ1645 พ.ย. 62
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 10 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร1504 พ.ย. 62
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 256253 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 256213920 ก.ย. 62
กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต69 ก.ค. 62
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น641 ก.ค. 62
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ11218 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB