เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 1 / 2563 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563365 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนตุลาคม 25637029 ต.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของกอง34726 มิ.ย. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ5595 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB