นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 14,076 คน

กองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ย. 63จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 1 / 2563 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
29 ต.ค. 63ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานของกอง แชร์  
5 พ.ย. 62โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ,อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 #กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา