นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 14,043 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมานิตย์ สุขพระจันทร์

  ประธานสภาอบต.วังทรายพูน

  Tel.089-7046904

 • นายแสวง ทองสง่า

  รองประธานสภาอบต.วังทรายพูน

  Tel.090-0633646

 • นายวิมล คำแก้ว

  เลขานุการสภาอบต.วังทรายพูน

  Tel.081-5333230สมาชิกสภา

 • นายสมจิตร์ ทองเชื้อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  Tel.081-8139505

 • นายธีรภัทร ตระกูลแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  Tel.089-9592874

 • นายเอกชัย อัมพรดิษฐ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  Tel.087-1747565

 • นายคำนึง สมถะธัญกร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  Tel.089-4197532

 • นายชัยณรงค์ เคหะบาล

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  Tel.088-9043811,081-0442440

 • นายณัฐวุฒิ ประแดงชาติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  Tel.081-8125275

 • นายบุญเพ็ง ขันทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  Tel.087-8491914

 • นางสวาท ประคองจิต

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  Tel.087-1956852

 • นายสมพร ศรเสนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  Tel.087-2796561

 • นายสุนันท์ คำแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  Tel.089-9614868

 • นายจรูญ ทองดอนน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  Tel.086-2129720

 • นายคำตา จันทะนาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  Tel.089-5643779

 • นายสมัคร สอนสุรัตน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  Tel.081-0417731

 • นายประยุทธ ปานฤทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  Tel.085-6974007

 • นายเสนาะ นนนาภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  Tel.090-4574090,082-8842660

 • นายอำไพ ผลจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  Tel.087-2033012

 • นายสำราญ ศรีชา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  Tel.080-1179189

 • นายดล โพธิ์มี

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  Tel.081-0368158

 • น.ส.ภาณี ผะอบเหล็ก

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  Tel.081-8014946

 • นายบรรทัย สำแดงเดช

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  Tel.089-0246849

 • นายวิรัตน์ พาลสงวน

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

  Tel.089-9056430

 • นายฉลอง กิมากรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  Tel.088-8149568

 • นายคำดี อัดโดดดร

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

  Tel.087-3064779เปลี่ยนภาษา