นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 36 คน

เยี่ยมชม 24,321 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก

  นายกอบต.วังทรายพูน

 • นายวิสุตา อินทร์กอง

  รองนายกอบต.วังทรายพูน

 • นายสมบูรณ์ ชัยชราแสง

  รองนายกอบต.วังทรายพูน

 • นางทองใบ สอนสุรัตน์

  เลขานุการนายกอบต.วังทรายพูน

เปลี่ยนภาษา