เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

งานบุคลากร

วันที่ 29 ต.ค. 58 หมวดหมู่ แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
แชร์

เอกสารทั้งหมด 8 ชุด

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง.pdf69.16 KB
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการพนักงาน-อบต.วังทรายพูน-ณ-1-มิ.ย.61.xls200.00 KB
การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินองค์กร.docx12.96 KB
ระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย.docx12.98 KB
ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน_Competency.docx13.01 KB
ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน.docx12.99 KB
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร.docx0 bytes
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้.docx13.01 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0.02s. 0.50MB