เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563127
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ118
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564124
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน.pdf135
แผนดำเนินงานปี_2562.pdf116
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf128
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf121
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2562.pdf116
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561.pdf114
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_2562.pdf114
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_2561.pdf115
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต_พ.ศ.2561_-_2564.pdf118
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562126
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561127
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560126
แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2561128
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย414
งานบุคลากร820
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง314

ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB