เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563115
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560-2564125
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563121
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 )129
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25631103
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ154
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564177
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน.pdf181
แผนดำเนินงานปี_2562.pdf159
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf183
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี.pdf158
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-2562.pdf162
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561.pdf147
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_2562.pdf146
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย_ประจำปีงบประมาณ_2561.pdf148
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562163
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561167
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560166
แผนการดำเนินงาน_ประจำปีงบประมาณ_2561189
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 23

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB