นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 14,034 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา