นางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
056-658-219-20

ออนไลน์ 250 คน

เยี่ยมชม 14,031 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ แชร์  
30 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน  แชร์  
22 ธ.ค. 63เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรริกฯ แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน  แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังวัดวังแสง) ตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร แชร์  
8 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร แชร์  
7 ธ.ค. 63ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน แชร์  
7 ธ.ค. 63ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แชร์  
4 ธ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยแยกบุ่งมะกรูด-ทางไปนานายสุบิน) ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (e-bidding) แชร์  
2 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.วังทรายพูน แชร์  
2 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอย1) ตำบลวังทรายพูน แชร์  
26 พ.ย. 63ี้่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยแยกบุ่งมะกรูด-ทางไปนานายสุบิน) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังวัดวังแสง) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding) แชร์  
25 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านตากแดดไปทุ่งโม่ง) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding) แชร์  
13 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (e-bidding) แชร์  
13 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding) แชร์  
11 พ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอย1) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding) แชร์  
17 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 49 รายการ
เปลี่ยนภาษา