เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)21 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน223 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน518 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน416 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ159 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)105 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน 94 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน111 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน1820 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน148 พ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (สขร.1) 207 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน125 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.วังทรายพูน (e-bidding)2124 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.วังทรายพูน (e-bidding)1723 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบฯ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน1523 เม.ย. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด AC หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน2110 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)277 เม.ย. 63
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563253 เม.ย. 63
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2563273 เม.ย. 63
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำเดือนธัวาคม 2562213 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB