เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ710 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ2622 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 3230 ธ.ค. 63
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮโดรริกฯ3822 ธ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน 3517 ธ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า3717 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังวัดวังแสง) ตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร328 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร248 ธ.ค. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน317 ธ.ค. 63
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอริกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล337 ธ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยแยกบุ่งมะกรูด-ทางไปนานายสุบิน) ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (e-bidding)284 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.วังทรายพูน272 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอย1) ตำบลวังทรายพูน302 ธ.ค. 63
ี้่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยแยกบุ่งมะกรูด-ทางไปนานายสุบิน) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร3226 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังวัดวังแสง) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)2725 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านตากแดดไปทุ่งโม่ง) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)3125 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (e-bidding)3013 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)3313 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอย1) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)2611 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน7617 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB