เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)13 ก.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)21 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน223 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน618 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน616 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ169 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน 114 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน121 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน1820 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน158 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน125 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.วังทรายพูน (e-bidding)2224 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.วังทรายพูน (e-bidding)1723 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบฯ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน1523 เม.ย. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด AC หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน2110 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน264 ก.พ. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนตากแดด) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร3523 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร4323 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกข้างโรงเรียนวังแสงถึงเรียบคลองวังสวน) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร2723 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังวัดวังแสง) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร4523 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB