เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน164 ก.พ. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนตากแดด) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร2423 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร2723 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกข้างโรงเรียนวังแสงถึงเรียบคลองวังสวน) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร1723 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังวัดวังแสง) หมู่ที่ 4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร2323 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายพยับ-เขตติดต่อบ้านวังหิน) หมู่ที่ 2 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร2423 ม.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านลุงแจ้ง-นานายเอกชัย) หมู่ที่ 2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร1323 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน411 ก.ค. 62
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชน3720 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครวการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 26420 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 113520 มิ.ย. 62
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 24320 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทราพยูน_เรื่อง_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง4214 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB