เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน1717 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)1614 ก.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)343 ก.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)201 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน1523 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน2418 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน2116 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ289 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน 254 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน271 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน3520 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน288 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน235 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.วังทรายพูน (e-bidding)3824 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.วังทรายพูน (e-bidding)3123 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบฯ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน2723 เม.ย. 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด AC หมู่ที่ 5 ตำบลวังทรายพูน3810 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน354 ก.พ. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนตากแดด) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร4523 ม.ค. 63
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตากแดดไปทุ่งโม่ง) หมู่ที่ 6 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร5323 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB