เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ี้่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยแยกบุ่งมะกรูด-ทางไปนานายสุบิน) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร226 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยหลังวัดวังแสง) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)225 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ้านตากแดดไปทุ่งโม่ง) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)325 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยทำการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (e-bidding)513 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)513 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอย1) ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (e-bidding)511 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน4317 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)3414 ก.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)503 ก.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน (e-bidding)331 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน3123 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน3718 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 หมู่ที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน3616 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ409 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทรายพูน 444 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน441 มิ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูน4920 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน418 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน385 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต.วังทรายพูน (e-bidding)5724 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB