เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

E-service-กองช่าง

วันที่ 25 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ใบแจ้งการขุดดินถมดิน_ตามพรบ.การขุดดินถมดิน_พ.ศ.2543_1.pdf100.88 KB
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร_ดัดแปลงอาคาร_หรือรื้อถอนอาคาร.pdf111.95 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB