เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
E-service - กองช่าง213
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563126
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.วังทรายพูน ประจำปี 2562119
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563122
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563117
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฯ164
E-service-กองคลัง285
E-service-สำนักปลัด398
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน.pdf161
มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ0105
ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 273
คู่มือประชาชน1371
สำนักปลัด แบบคำร้องต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน874

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB