เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฯ117
E-service-กองช่าง226
E-service-กองคลัง228
E-service-สำนักปลัด331
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน.pdf120
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน_ประจำปีงบประมาณ_2562.pdf118
มาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf114
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน.pdf121
มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ025
ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 217
คู่มือประชาชน1318
สำนักปลัด แบบคำร้องต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน817

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB