เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ผ้าทอ

  นำด้ายที่เตรียมไว้มาทอเป็นผ้าตามลวดลายที่ต้องการ
  เตรียมด้ายมาปั่นใส่ลอดใหญ่
  เดินด้ายสีตามต้องการ
  หวีด้ายที่เตรียมไว้ขึ้นกี่แล้วทอ
  นำไปตัดเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า หมอน  ผ้าขาวม้า


  ราคาขายส่ง   ราคาขายปลีก

  ติดต่อ  คุณ...............โทรศัพท์     

 • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.01s. 0.50MB