เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • วัดป่าเขาน้อย

  หมู่ที่ 5 ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร 

  หลวงปู่จันทา ถาวโร ประธานสงฆ์ 

  เมื่อปี พ.ศ.2528 หลวงปู่จันทา ถาวโร ได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดป่าเขาน้อย ต่อมา หลวงปู่จันทา ถาวโร กับ หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม 
  ได้นำพาพระภิกษุ สามเณร และศรัทธาญาติโยม ช่วยกันพัฒนาสำนักสงฆ์จนสามารถสร้างเป็นวัด ที่มีอาคารเสนาสนะมั่งคงและสร้างกำแพง
  ล้อมรอบ ให้ความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม 

  วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   

   เว็บไซต์หลวงปู่จันทา ถาวโร

 • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.03s. 0.50MB